[sanitised]
Trimmelési segédlet

Trimmelési segédlet


A „National Society Of Radio Controlled Aerobatics (www.nsrca.org) Trimming Chart (www.nsrca.org/trimA.htm)” fordítása


Nyomtatható PDF formátumEz az eljárás feltételezi, hogy a modell (geometriailag) tökéletesen épített, szárny merőleges a törzsre, vízszintes vezérsík párhuzamos a szárnnyal, függőleges vezérsík merőleges a vízszintes vezérsíkra. A motor le- és elhúzatása, állásszög, súlypont a terven feltüntetett értékűre legyen beállítva. A szárnyak csavarodástól mentesek legyenek (ellenőrzése állásszögmérővel) és a kétoldali magassági kormány tökéletesen együtt mozogjon (ellenőrzés kitérésmérővel). A javasolt repülési teszteket szélcsendes időben kell elvégezni. Állítás előtt mindent kétszer kell ellenőrizni!

A repülőmodell beállítás legfontosabb lépése a megfelelő súlypont helyzet megtalálása. Ennek mindenképpen jónak kell lennie minden repülőn függetlenül a konstrukciótól és súlytól. Éppen ezért fontos az alábbi segédlet által javasolt sorrend betartása.Tulajdonság

Eljárás

Eredmény

Változtatás

Kormányok alaphelyzete

Figyeld a kormányok hatását

Állítsd a trimmeket a vízszintes egyenes repüléshez

A tolórudakat állítsd be, hogy a rádió trimmje középhelyzetbe kerüljön

Kormánykitérések nagysága

Nézd meg a teljesen kitérített kormányok hatását

Figyeld a reakciókat:

-Csűrő:

felező nélkül: 3 orsó 4 mp

felezővel: 3 orsó 6 mp

-Magassági kormány:

felező nélkül: sarkos négyszögletes bukfenc

felezővel: kb. 30 m-es bukfenc

-Oldalkormány:

felező nélkül: 35-40 fok

felezővel: vízszintes késrepülés

Állíts a kormányemelőkön, az ATV-n, DR-en szükség szerint

Súlypont

1. csinálj egy fordulót függőlegesbe döntött géppel

A: a gép orra lesüllyed

B: a gép farka lesüllyed

A: a gép farkába kell súly

B: a gép orrába kell súly


(Nézd meg az „A” jegyzetet a végén)

2. tedd a hátára a gépet

A: sokat kell nyomni a magassági kormányon

B: húzni kell a magassági kormányt

Motor lehúzatás1. Repülj vízszintesen egyenesen, majd vedd le a gázt

A: a modell kissé süllyedve repül tovább

B: a modell hirtelen merül

C: a modell emelkedik

A: jó

B: növeld a lehúzatást

C: csökkentsd a lehúzatást

2. Repülj vízszintesen egyenesen, majd húzd fel függőlegesbe a gépet

A: a modell egyenesen megy fölfelé

B: a modell a kabintető irányába húz

C: a modell a futómű felé húz

Állásszög

Gáz nélkül meredeken süllyedj nagy magasságból, magassági kormányt engedd el (nézd meg a „B” jegyzetet a végén)

A: a modell egyenesen süllyed

B: a modell a kabintető irányába húz

C: a modell a futómű felé húz

A: jó

B: növeld a szárny vagy a vízszintes vezérsík állásszögét

C: csökkentsd a szárny vagy a vízszintes vezérsík állásszögét

Késrepülés pályájaVízszintes repülésből fordítsd késbe a gépet, jobbról is, balról is, oldalkormánnyal tartsd vízszintesen

A: a modell pályája nem változik

B: a modell pályája a kabintető felé hajlik

C: a modell pályája a futómű felé hajlik

A: jó

B: vagy vidd hátrébb a súlypontot vagy növeld a szárny állásszögét vagy mixelj magassági kormány le irányt az oldalkormány kitéréshez

C: a B fordítottja

Szárny egyensúly


1. egyenes vízszintes repülésből tedd a hátára, engedd el a csűrőt

A: semelyik szárnyvég nem kezd el lógni

B: bal szárny lóg

C: jobb szárny lóg

A: jó

B: a jobb szárnyvégre tegyél súlyt

C: a bal szárnyvégre tegyél súlyt

2. repülj vízszintesen magadtól/feléd csinálj szűk húzott, majd nyomott bukfencet

A: a modell vízszintes szárnnyal jön ki a figurából

B: a bal szárny lóg a figura után

C: a jobb szárny lóg a figura után

Motor elhúzatás

Repülj vízszintesen magadtól távolodva, majd húzd fel függőlegesbe a gépet

A: a modell egyenesen repül

B: a modell balra kanyarodik

C: a modell jobbra kanyarodik

A: jó

B: növeld a jobbra huzatát

C: csökkentsd a jobbra huzatát

Csűrő differenciál (differenciál: lefelé kevesebbet mozdul a csűrő, mint felfelé)

Repülj magad felé, húzd fel függőlegesen a gépet magad előtt. Engedd el a kormányokat, majd csinálj fél orsót

A: a gép iránya nem változik

B: a gép iránya a csűréssel ellentétesen változik

C: a gép iránya a csűrés irányába változik

A: jó

B: növeld a differenciált

C: csökkentsd a differenciált

V állás

Vízszintes repülésből fordítsd késbe a gépet, jobbról is, balról is, oldalkormánnyal tartsd vízszintesen

A: a modell nem fordul ki semerre

B: a modell az oldalkormány irányába fordul ki

C: a modell az oldalkormány irányával ellentétesen fordul ki

A: jó

B: csökkentsd a V állást

C: növeld a V állást


(vagy mixelj csűrőt az oldalkormányhoz a megfelelő irányba)


A”: ez a két eljárás a súlypont meghatározására csak hozzávetőleges eredményt ad. Kezdd a tervező által javasolt súlypont beállítással, vagy a MAC (mean aerodinamyc cord) 25-35% -áról. Az optimális súlypont beállítás további figurák közbeni tesztelést igényel. Ennek a tesztnek az eredménye csak egy jó közelítést ad.


B”: a segédlet e része kissé homályos az alábbiak miatt: a vízszintes repülés fenntartásához egy szimmetrikus profilú repülőnek pozitív (általában 1 fok alatt) megfúvási szöggel (AOA: angle of attack) kell repülnie. Ez a pozitív szög biztosítja a felhajtóerőt a vízszintes repüléshez. Ha a repülő az orrnehéz tartományba trimmelt (ez kell a hosszstabilitáshoz), akkor kissé húzott magassági kormány trimmet kíván a vízszintes repüléshez. Ugyanez igaz a 0/0 szárny/vízszintes vezérsík szögállású gépekre is. Éppen ezért az ily módon trimmelt repülő a kabintető felé fog húzni az egyenes elengedett kormánnyal történő meredek süllyedésnél, mivel a magassági kormány szabályozza a szárny megfúvási szögét.


Ezt a pozitív megfúvási szöget (AOA) pozitív állásszög beállításával is el lehet érni, mely nyomott magassági trimmet igényel a vízszintes repüléshez. Így a gáz nélküli meredek süllyedés egyenes lesz elengedett kormányokkal. Jelentős összefüggés van a szárny állásszög változás és a súlypont helyzet között, ezért a legelőször a súlypont helyzetet kell beállítani.


Természetesen a repülő kitrimmelése egyéni megszokás, ízlés alapján történik, az alapvető szabályok figyelembevételével.